Πολιτική απορρήτου cookies

Αυτή η ιστοσελίδα διαδικτύου («Ιστοσελίδα») χρησιμοποιεί τα cookie και ανάλογα εργαλεία για να εγγυάται στο χρήστη («Χρήστη») μια προσαρμοσμένη πρόσβαση προκειμένου να βελτιώσει τις επιδόσεις και την πλοήγηση του ίδιου. Κάνοντας πρόσβαση στον Ιστότοπο, ο Χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των Cookie (“Cookie”) από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, TENACTA GROUP SpA («Κάτοχος») σχετικά με τα όσα υποδεικνύονται στη συνέχεια και με πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIE

Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου σε αλφαριθμητική μορφή που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (ή σε άλλες διατάξεις που επιτρέπουν την πλοήγηση στο διαδίκτυο, για παράδειγμα smartphone ή tablet) κατά τις επισκέψεις στον Ιστότοπο.

Τα cookie μπορούν να χρησιμοποιούνται από το διακομιστή του ιστότοπου για την αναγνώριση και τον εντοπισμό των χρηστών κατά τη διάρκεια της πλοήγησης μεταξύ των διαφόρων σελίδων του Ιστότοπου και την αναγνώριση των χρηστών που επιστρέφουν. Τα cookie διευκολύνουν την πλοήγηση του χρήστη και παρέχουν προστατευμένες συνδέσεις.

Τα cookie μπορεί να είναι συνεδρίας και μόνιμα και η διάκρισή τους μπορεί να γίνει λόγω της επιμονής τους στο τερματικό του χρήστη.

Ονομάζονται cookie συνεδρίας εκείνα τα Cookie που διαγράφονται αυτομάτως στο τέλος κάθε πλοήγησης (διότι, για παράδειγμα μπορεί να ανακαλούν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που καταχωρούνται από το χρήστη στο εικονικό καλάθι αγορών). Αν αντιστρόφως αυτά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ορίζονται ως Cookie μόνιμα (διότι, για παράδειγμα μπορούν να ανακαλούν τις προσωπικές προτιμήσεις που έχουν ρυθμιστεί από το χρήστη).

COOKIE ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα cookie συνεδρίας και τα μόνιμα.

 ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ COOKIE

Τα cookie δεν περιέχουν καμία πληροφορία που μπορεί να αναγνωρίσει το χρήστη προσωπικά (όπως για παράδειγμα όνομα, επίθετο, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου).

Οι πληροφορίες που συσχετίζονται με την πλοήγηση του Χρήστη στον Ιστότοπο οι οποίες συλλέγονται μέσω των Cookie μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς:

 • επιτρέπουν στον καταγεγραμμένο χρήστη να έχει πρόσβαση σε σελίδες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Αν ο χρήστης επιλέγει να απενεργοποιήσει τα cookie, δεν θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε όλες τις σελίδες εμπιστευτικού χαρακτήρα.
 • ενεργοποίηση της χρήσης του εικονικού καλαθιού αγοράς.
 • ανάλυση της χρήσης και των επιδόσεων του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε να παρέχουν μια εμπειρία υψηλής ποιότητας στο χρήστη, αναγνώριση και ταχεία επίλυση των ενδεχομένων προβλημάτων που του παρουσιάζονται. Για παράδειγμα τα cookie μπορούν να αναλύουν ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς σελίδες της Ιστότοπου.
 • επιτρέπουν στο Χρήστη να θυμάται τις προτιμήσεις του, για παράδειγμα την αποφυγή πληκτρολόγησης του ονόματος του χρήστη και του κωδικού πρόσβασης κάθε φορά που γίνεται η πρόσβαση στον Ιστότοπο.
 • Υπενθυμίζουν τα ενδιαφέροντα του χρήστη κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στον Ιστότοπο, ούτως ώστε να συστήνουν σχετικά περιεχόμενα και να προσφέρουν τις πιο σχετικές και ενδιαφέρουσες διαφημίσεις για το χρήστη.
 • επιτρέπουν τη συνολική διαχείριση του Ιστότοπου.

 COOKIE ΤΡΙΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια της χρήσης του Ιστότοπου μπορεί να σταλούν cookie τρίτων. Η TENACTA δεν ευθύνεται για την αποστολή των Cookie από τρίτους. Ο κατάλογος των Cookie τρίτων δημοσιεύεται στη συνέχεια.

Το Google, μέσω των ιδιοκτητών cookie (όπως τα Cookie του Google Analytics) και τα Cookie τρίτων (όπως τα Cookie του DoubleClick), σας επιτρέπουν την παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου, τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων χρήσης, την υλοποίηση των λειτουργιών του Google Analytics με βάση την οθόνη διαφήμισης και άλλα είδη διαφήμισης που βασίζονται στα ενδιαφέροντα (όπως επαναληπτικό μάρκετινγκ, εκθέσεις ως προς τις εντυπώσεις του δικτύου οθόνης Google, ενσωμάτωση του Διευθυντή καμπάνιας DoubleClick ή εκθέσεις ως προς τα δημογραφικά στοιχεία και τα συμφέροντα του Google Analytics). Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποθηκεύονται από το Google. Περισσότερες πληροφορίες ως προς την πολιτική Cookie του Google είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:          
 https://policies.google.com/technologies/cookies. Ο Χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει τη λειτουργία των Cookie από το Google με την επίσκεψη στη σελίδα paginahttp://www.google.com/settings/ads.

ΠΩΣ ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΕΤΕ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΑ COOKIE

Σας υπενθυμίζουμε ότι η εμπλοκή ή η διαγραφή των Cookie έχει αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση και στη χρηστικότητα του ιστότοπου, περιορίζοντας τις λειτουργίες του.

Την πρώτη φορά που κάποιος Χρήστης κάνει πρόσβαση στον Ιστότοπο, εμφανίζεται ένα μήνυμα επικάλυψης (banner) διαμέσου του οποίου ο Χρήστης βλέπει τα Cookie που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο και μπορεί να δώσει τη συναίνεσή του ή όχι για τη χρήση των Cookie. Παρόλα αυτά, ο Χρήστης μπορεί να επιλέγει κάθε στιγμή την απενεργοποίηση ή/και τη διαγραφή των Cookie στο τερματικό του διαμέσου της διαμόρφωσης των προγραμμάτων πλοήγησης. Μπορείτε να αλλάζετε την επιλογή διαμέσου των επιλογών που προτείνονται από το πρόγραμμα πλοήγησης.

Το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων πλοήγησης επιτρέπει στο χρήστη να αποδεχθεί, μπλοκάρει και να διαγράψει τα Cookie. Για παράδειγμα:

 • Internet Explorer στην ενότητα Εργαλεία > Επιλογές Διαδικτύου > Απόρρητο > Ιστότοποι
 • Mozilla Firefox στην ενότητα Εργαλεία > Επιλογές > Απόρρητο
 • Σαφάρι στην ενότητα Αλλαγή > Προτιμήσεις > Απόρρητο
 • Google Chrome στην ενότητα Ρυθμίσεις > Εμφάνιση προχωρημένων ρυθμίσεων...> Απόρρητο > Ρυθμίσεις περιεχομένων…
 • Λειτουργεί στην ενότητα Προτιμήσεις > Προχωρημένες > Cookie

 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περαιτέρω πληροφορίες για τα Cookie και τη διαχείρισή τους είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://www.allaboutcookies.org.

Αν επιθυμεί ο Χρήστης να μάθει περισσότερα ως προς την απενεργοποίηση της συμπεριφορικής διαφήμισης, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ένωσης Network Advertising Initiative (Πρωτοβουλία διαφήμισης δικτύων) στη διεύθυνση:  www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Τελευταία ενημέρωση 17 Μαΐου 2018