Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről

A jelen oldal azt ismerteti, hogyan történik a honlapot meglátogató felhasználók személyes adatainak kezelése. A tájékoztató megfelel az Európai Unió személyes adatok kezeléséről hozott (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak, és kizárólag a jelen honlapra vonatkozik, más a honlapunkon elhelyezett linkeken keresztül elért oldalakra azonban nem.

Az adatkezelésre jogosult személy

Egy honlap meglátogatásakor az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó adatok kezelhetőek. Az adatkezelésre a TTENACTA GROUP SPA UNIPERSONALE jogosult (székhelye: via Piemonte 5/11, 24052 Azzano San Paolo (Bergamo, Olaszország), HÉA-szám és adószám: 02734150168 C.C.I.A.A. di Bergamo R.E.A.(bergamói kereskedelmi, ipari, kézműipari és mezőgazdasági kamarai tagsági szám ) 318318 – Befizetett társasági tőke 20.640.000 euró.

Az adatkezelés helye

Az internetes szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok kezelését kizárólag az adatkezelő iroda munkatársai vagy esetenként a karbantartással megbízott személyek végzik. Az internetes szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat nem tesszük közzé és nem terjesztjük.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az oldalon keresztül kéréseket továbbító vagy az oldalon kínált szolgáltatásokat vagy termékeket használó látogatók által megadott személyes adatok kezelése csak a kérések illetve szolgáltatások teljesítése céljából történik. Ezek az adatok csak abban az esetben lesznek elérhetőek harmadik fél számára, ha az a szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az adatkezelés jogalapját az adja, hogy szükség van ezen adatok kezelésére az érintettek igényeinek vagy az érintettekkel kötött szerződésben foglalt megállapodások teljesítéséhez.

A használó engedélyével ezeket az adatokat kereskedelmi és reklámcélokra használjuk fel, az adatkezelő által forgalmazott termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlatok küldésére. Az adatkezelés jogalapja az érintett által adott önkéntes hozzájárulás.

A fentiekben említett eseteken kívül a használók böngészési adatait csak a törvényes keretek között meghatározott adatkezeléshez szükséges ideig tároljuk.

A kezelt adatok típusa

Böngészési adatok

A honlap működését biztosító informatikai és szoftver működési rendszerek a normál működésük közben elmentenek néhány olyan adatot, amelyek továbbítása az Internet adatátviteli protokollok használata során a felhasználók számára észrevétlenül történik. Ezek olyan adatok, amelyeknek gyűjtése nem azért történik, hogy azok később visszavezethetők legyenek az azonosított személyre, de természetüknél fogva alkalmasak arra, hogy feldolgozás eredményeképpen illetve harmadik fél birtokában lévő adatokkal társítva azonosítsák a használót. Ilyen adatok például a honlapot meglátogató személy által használt számítógépek IP-címe vagy Domain neve, az URI (Uniform Resource Identifier) címek, a lekérdezés időpontja, a kérés továbbításának módja a szerver felé, a válaszként kapott fájl mérete, a szerver által küldött válasz állapotát (sikeres, hiba stb.) jelző numerikus kód, a látogató által használt böngésző és operációs rendszer jellemzői. Ezeket az adatokat kizárólag a honlap használatára vonatkozó névtelen statisztikák készítéséhez használjuk fel, amelyekkel célunk a honlap helyes működésének ellenőrzése, a feldolgozást követően pedig ezek az adatok törlésre kerülnek. Ezek az adatok felhasználhatók továbbá a honlapot ért esetleges incidensek elkövetőinek azonosítására.

A felhasználó által önkéntesen megadott adatok

Ha Ön honlapon feltüntetett e-mail címekre önkéntesen és szándékosan e-mailt küld, eltároljuk a feladói e-mail címet és a levélben szereplő esetleges más személyes adatokat abból a célból, hogy válaszolni tudjunk kérésére illetve teljesíteni tudjuk kéréseit.

Cookie-k

A cookie (magyarul: számítógépes süti) egy kis méretű szöveges állomány, amit a böngésző program a felhasználó engedélyét követően a felhasználó számítógépén eltárol. A cookie-k feladata, hogy leegyszerűsítsék az internet forgalom elemzését, vagy jelezzék, mikor kerül sor egy adott honlap meglátogatására, és lehetővé teszik, hogy az internetes alkalmazások adatokat küldjenek az egyes felhasználóknak. A webhely csak a felhasználó által megadott személyes adatokhoz férhet hozzá. A cookie-k nem továbbítanak személyes adatokat, és nem használunk maradandó (persistent) cookie-kat sem, amelyek alkalmasak lehetnének a felhasználók nyomon követésére. Az úgynevezett „munkamenet-cookie-k” (session cookies) a szerver által létrehozott véletlen szerű számsorokból állnak, és ezeket a számítógép csak addig tárolja, míg Ön el nem hagyja a weboldalt. Ezek a cookie-k teszik lehetővé a biztonságos és hatékony böngészést az oldalon. Ezek a „munkamenet-cookie-k” nem férnek hozzá a felhasználó személyes adataihoz, amíg azokat a felhasználó nem adja meg, és a használatukkal elkerülhető olyan más számítógépes technológiák alkalmazása, amelyekkel nem garantálható a böngészés biztonságossága és a felhasználó adatainak védelme.

Az adatkezelési hozzájárulás önkéntessége

A böngészési adatoktól eltekintve, a felhasználó szabadon dönthet arról, hogy meg kívánja-e adni a személyes adatait az Adatkezelő által kínált szolgáltatások igénybevételéhez. A hozzájárulás megtagadása azonban bizonyos esetekben lehetetlenné teszi a szolgáltatások igénybevételét vagy a kérés teljesítését.

Az adatkezelés módja és a kezelt adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok kezelése automatizált eszközökkel történik. Az adatokat csak addig tároljuk, amíg ez a gyűjtésüket indokló cél teljesítéséhez szükséges. Az összegyűjtött adatokat speciális biztonsági intézkedésekkel védjük az adatvesztéssel, jogosulatlan vagy helytelen felhasználással vagy illetéktelen hozzáféréssel szemben.

Az adatokat csak addig tároljuk, amíg ezt ez a jelen nyilatkozatban megjelölt cél teljesítése megkívánja, ezt követően törlésre kerülnek, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok tárolására törvény kötelez, vagy szükség van az adatokra az adatkezelő bírósági úton történő jogérvényesítéséhez.

Az érintettek jogai

A törvényileg meghatározott korlátokon belül és feltételek mellett az adatkezelő köteles az érintett őt érintő személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseire válaszolni. Ami a hatályos törvények értelmében a következőket jelenti:

  1. Az érintettnek jogában áll megtudni, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése, és ha igen, jogában áll megismerni a kezelt személyes adatokat, és a következőkkel kapcsolatos információkat:
  1. Az érintetnek jogában áll kérni az adatkezelőnél személyes adatainak indokolt késedelem nélküli pontosítását. Az adatkezelés célját figyelembe véve, az érintettnek jogában áll személyes adatainak kiegészítését kérni, kiegészítő nyilatkozat megtételével is.
  2. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a személyes adatainak indokolt késedelem nélküli törlését, és ennek a kérésnek az adatkezelő köteles indokolt késedelem nélkül a törvény által meghatározott esetekben és kereteken belül eleget tenni. Az adatkezelő értesíti azon címzetteket, akiknek a személyes adatok továbbításra kerültek az adatok esetleges módosításáról, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról (a hatályos törvények által előírt módon és keretek között).
  3. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél az őt érintő személyes adatok kezelésének korlátozását.
  4. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy rendelkezésére bocsássa az őt érintő személyes adatokat rendszerezett, általánosan használt és automatikus eszközzel olvasható formában, és jogában áll azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani, anélkül, hogy ezt az az adatkezelő, aki az adatokat szolgáltatta megakadályozhatná.

Amennyiben a fenti jogaival élni kíván, kérjük juttassa el hozzánk kérését az alábbi elérhetőségek valamelyikén, amelyen keresztül az adatvédelmi felelős is elérhető: TENACTA GROUP SPA UNIPERSONALE Via Piemonte 5/11, 24052 Azzano San Paolo (BG) címen vagy dpo@tenactagroup.com e-mail címen.

A jelen adatkezelési tájékoztató átdolgozásának dátuma: 2018. május 17.